BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS College11th Online Admission 2020-21      BJS CollegeOnline Payment
 BJS CollegeFINAL MERIT LIST 11TH ARTS,COMMERCE,SCIENCE
 BJS College११ वी प्रवेश सूचना


Shantilal

शालेय व्यवस्थापन व विकास समिती

अ न सदस्याचे नाव पद
०१ श्री भंडारी एस सी अध्यक्ष
०२ श्री साळवे एम पी सदस्य
०३ श्री नाग्मुळे डी एल सदस्य
०४ श्री लोणकर एस पी सदस्य
०५ श्री स्वामी ए के सदस्य
०६ श्री कटके ज्ञानेश्वर सदस्य
०७ श्री भाडले समीर सदस्य
०८ श्री कुलकर्णी आर आर सदस्य