BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS College11th Online Admission 2020-21      BJS CollegeOnline Payment
 BJS CollegeFINAL MERIT LIST 11TH ARTS,COMMERCE,SCIENCE
 BJS College११ वी प्रवेश सूचना


Shantilal

प्रवेश

माध्यमिक विभाग ५वी ते १०वी


(माध्यम मराठी व सेमी इंग्लिश)

इयत्ता ५ वी ते १० वी च्या वर्गांसाठी विद्यालयात शासकीय नियमानुसार प्रवेश दिला जातो. ६वी ते १०वी च्या वर्गांसाठी जागा उपलब्ध असल्यास प्रवेश दिला जातो.

प्रवेशासासाठी खालील कागतपत्रे प्रवेशाअर्जा सोबत जोडावीत .

१.इयत्ता ४थी चे गुणपत्रक

२.पूर्वीच्या शाळेने दिलेली संचयीकापत्रक

३.विध्यार्थ्याचे आधार कार्ड

४.पालकाचे रेशन कार्ड

५.उत्पन्नाचा दाखला