BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS College11th Online Admission 2020-21      BJS CollegeOnline Payment
 BJS CollegeFINAL MERIT LIST 11TH ARTS,COMMERCE,SCIENCE
 BJS College११ वी प्रवेश सूचना


Shantilal

प्रवेश

उच्च माध्यमिक विभाग ११ वी व १२ वी


(माध्यम मराठी व विज्ञान इंग्लिश)
 BJS College

इयत्ता १०वीचा निकाल जाहीर झालेनंतर इयत्ता ११वी साठी अर्ज वाटप सुरु होते व त्याच दिवशी ११वी प्रवेश प्रक्रीयासंदर्भात सूचना/वेळापत्रक सूचनाफलकावर लावल्या जातात. ११वीचे प्रवेश शासन नियमानुसार नियमानुसार दिले जातात.