BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS College11th Online Admission 2020-21      BJS CollegeOnline Payment
 BJS CollegeFINAL MERIT LIST 11TH ARTS,COMMERCE,SCIENCE
 BJS College११ वी प्रवेश सूचना


Shantilal

माहिती अधिकार (आर टी आय )

१. माहिती अधिकारी श्री पांडुरंग पवार भारतीय जैन संघटना माध्य व उच्च माध्य विद्यालय ९८२२८४७२२२
२. सहा माहिती अधिकारी श्री रवींद्र कुलकर्णी भारतीय जैन संघटना माध्य व उच्च माध्य विद्यालय ९०११८५३८५२
३. अपिलीय अधिकारी श्री संतोष भंडारी भारतीय जैन संघटना माध्य व उच्च माध्य विद्यालय ९२२६८९९३१२