BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS CollegeClick here for Information of Interview for B.J.S. School And Junior College


Shantilal

मिशन (उददेश) व व्हीजन (दृष्टी)

vision mission

व्हीजन (दृष्टी)

कला वाणिज्य , विज्ञान व व्यवसायिक शिक्षण आधारीत संकल्पनेवर जे शिकलात त्या धेयाप्रमाणे अभ्यासेतर क्रियाशिलतेनुसार खात्रीपूर्ण सर्वांगीण विकास.

मिशन (उददेश)

सामाजिक व्यवस्था (व्यवस्थतेसाठी) साठी लायक युवकांचा शोध