BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS CollegeClick here for Information of Interview for B.J.S. School And Junior College


Shantilal

कनिष्ठ महाविद्यालय

इयता १२ वी वर्गातील प्रथम क्रमांकाचे विद्यार्थी शाखा निहाय

शाखा कला कु जाधवराव दीप्ती सुरेश ८५.२३ %
शाखा वाणिज्य कु. मांजरे मृणाल पोपट ८९.५४ %
शाखा विज्ञान कु. गायकवाड आदिती सुनील ९१.०८ %

विद्यालयाचा शेकडा निकाल शाखानिहाय प्रथम तीन विद्यार्थ्यांनसह वर्ष २०१७-१८

कला शाखा प्रथम कु. जाधवराव दीप्ती सुरेश ८५.२३ %
द्वितीयकु. कांबळे लक्ष्मी बालाजी८२.०० %
तृतीयकु. चव्हाण ज्ञानेश्वरी दत्तात्रय८१.२३ %
वाणिज्य शाखा प्रथमकु. मांजरे मृणाल पोपट८९.५४ %
द्वितीयकु भंडारी क्षितीजा रमेश८५.३८ %
तृतीयकु. वारघडे वर्षा सत्यवान८४.०० %
विज्ञान शाखा प्रथमकु गायकवाड आदिती सुनील९१.०८ %
द्वितीयकु जगदाळे नयन रमेश९०.४६ %
तृतीयकु. गुंडाळ सुप्रिया चंद्रकांत८७.०८ %