BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS CollegeClick here for Information of Interview for B.J.S. School And Junior College


Shantilal

प्रवेश

उच्च माध्यमिक विभाग ११ वी व १२ वी


(माध्यम मराठी व विज्ञान इंग्लिश)

 BJS College

इयत्ता १० वीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर इयत्ता ११ वी साठी केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया शासन नियमानुसार केल्या जातात. ११ वीचे प्रवेश शासन नियमानुसार दिले जातात.