BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS CollegeClick here for Information of Interview for B.J.S. School And Junior College


Shantilal

पालक शिक्षक संघ समिती

अ न सदस्याचे नाव प्रतिनिधी पद
०१ श्री भंडारी एस सी प्राचार्य अध्यक्ष
०२ श्री जायभाय आर एन शिक्षक सदस्य
०३ श्री ढोकळे बी आर शिक्षक सदस्य
०४ सौ वाळके दीक्षा पालक सदस्य
०५ श्री गव्हाणे पाटील पालक सदस्य
०६ श्री कंद प्रताप पालक सदस्य
०७ श्रीमती पाटील स्वाती पालक सदस्या
०८ श्री माने संजय पालक सदस्य